• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider

پاشنه پا Heel condition

پاشنه پا Heel condition
شکستگی استخوان پاشنه

شکستگی استخوان پاشنه

شکستگی استخوان پاشنه معمولا به دنبال سقوط از ارتفاع یا تصادف رخ می دهد.
درد پاشنه خارپاشنه یا فاشئیت پلانتار

درد پاشنه خارپاشنه یا فاشئیت پلانتار

استخوان پاشنه توسط بافت چربی به نام پد پاشنه احاطه شده است.به ناحیه کف استخوان پاشنه لیگامانهای متعددی متصل می‌شود.
برجستگی استخوانی پشت پاشنه Post heel spur

برجستگی استخوانی پشت پاشنه Post heel spur

با افزایش سن و فعالیت زیاد ، قسمتی از تاندون آشیل که به استخوان پاشنه متصل است ، ملتهب و برجسته می‌شود.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: