• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider

هالوس والگوس یا بونیون

هالوس والگوس یا بونیون
هالوس والگوس یا بونیون

هالوس والگوس یا بونیون

زمانی که انگشت شست به طرف انگشت دوم منحرف می‌شود ، در این حالت برجستگی دردناک در سمت داخلی پا ایجاد میشود.این برجستگی هنگام پوشیدن کفش، یا در ورزش و راه رفتن باعث ناراحتی می شود.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: