• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider

مچ پا Ankle condition

مچ پا Ankle condition
شکستگی مچ پا

شکستگی مچ پا

شکستگی های مچ پا طیفی وسیعی دارند که می‌تواند به دنبال پیچ خوردن یا ضربه مستقیم اتفاق بیافتد.
شکستگی استخوان تالوس

شکستگی استخوان تالوس

استخوان تالوس استخوان بسیار مهمی در مچ پا است ، که ارتباط بین ساق پا و کف پا را برقرار میکند.
سندروم تونل تارسال

سندروم تونل تارسال

سندروم تونل تارسال زمانی اتفاق می‌افتد که عصب اصلی پا که به سمت کف پا حرکت میکند ، تحت فشار قرار می گیرد.
روماتیسم مفصلی مچ پا

روماتیسم مفصلی مچ پا

روماتیسم اثرات مخربی روی مچ پا دارد. این اثرات از یک تورم ساده تا تخریب کامل مفصل میتواند باشد.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: