• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider

مشکلات پا Foot condition

مشکلات پا Foot condition
ناویکولر فرعی

ناویکولر فرعی

به صورت یک برجستگی استخوانی در قسمت داخلی پا در نزدیکی قوزک داخلی دیده می‌شود.
صافی کف پا در کودکان

صافی کف پا در کودکان

بصورت کلی هیچ روشی نمی‌تواند سیر تکاملی صافی کف پا دربچه ها را تغییر دهد. و تشخیص اینکه صافی کف پا در کدام گروه از بچه ها در آینده علامت دار میشود.
صافی کف پا در بزرگسالان

صافی کف پا در بزرگسالان

علت این بیماری ، پاره شدن تاندون تیبیالیس خلفی است. این تاندون مسئول حفظ و نگهداری قوس کف پا است.
شکستگی های استرسی پا

شکستگی های استرسی پا

شکستگی استرسی معمولاً شکستگی های ظریفی هستند که به دنبال فشار و نیرو های تکراری به استخوان به دنبال استفاده بیش از حد اتفاق می‌افتد.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: