• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider

مشکلات پای دیابتی Diabetic foot

مشکلات پای دیابتی Diabetic foot
مفصل شارکو پا Charcot foot

مفصل شارکو پا Charcot foot

بیماری شارکو، می‌تواند باعث تغییر شکل شدید استخوان شود.
زخم دیابتی

زخم دیابتی

زخم پای دیابتی به علت نوروپاتی یا بیماری عصب رخ می دهد.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: