• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider

صافی کف پا در بزرگسالان

صافی کف پا در بزرگسالان
صافی کف پا در بزرگسالان

صافی کف پا در بزرگسالان

علت این بیماری ، پاره شدن تاندون تیبیالیس خلفی است. این تاندون مسئول حفظ و نگهداری قوس کف پا است.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: