• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider

شست پا Big toe condition

شست پا Big toe condition
هالوس واروس Hallux varus

هالوس واروس Hallux varus

انحراف شست پا به طرف داخل و به دور از سایر انگشتان ، هالوس واروس گفته میشود.
فرو رفتن ناخن شست پا در گوشت

فرو رفتن ناخن شست پا در گوشت

این بیماری به علت فرو رفتن ناخن به داخل بافت اطراف آن ایجاد می شود که به دنبال آن درد ، قرمزی ، تورم و گاهی علائم عفونت پیدا می شود.
آسیب سزاموئید و شکستگی

آسیب سزاموئید و شکستگی

زیر مفصل اصلی شست پا، دو عدد استخوان سزاموئید وجود دارد ، که نقش مهمی جهت راه رفتن و رفع فشار از مفصل دارد.
آرتروز شست پا هالوس ریجیدوس

آرتروز شست پا، هالوس ریجیدوس

هالوس ریجیدوس ، اصطلاح پزشکی است که برای آرتروز مفصل متاتارسوفالنژیال شست استفاده میشود.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: