• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider

انگشتان کوچک Smaller toe condition

انگشتان کوچک Smaller toe condition
شکستگی انگشت پا

شکستگی انگشت پا

اکثر شکستگی های انگشت پا ، نیاز به جراحی ندارد و معمولاً با تیپینگ یا چسب زدن انگشت به انگشت کناری ، درمان می شود.
بونیونت

بونیونت

این بیماری شبیه هالوس والگوس بوده ولی در ناحیه انگشت پنجم یا انگشت کوچک پا دیده می شود.
انگشتان خمیده

انگشتان خمیده

برخلاف انگشت چکشی ، چندین انگشت را گرفتار میکند. به صورتی که انگشتان به صورت خمیده رو به پایین قرار میگیرند.
مورتون نروما

مورتون نروما

این بیماری به صورت تورم و التهاب عصب بین سرمتاتارسها و انگشتان است ، که بعلت فشار خارجی به عصب ایجاد میشود.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: