• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider

آسیب های ورزشی و آرتروسکوپی

آسیب های ورزشی و آرتروسکوپی
نکروز آواسکولار استخوان تالوس

نکروز آواسکولار استخوان تالوس

نکروز آواسکولار به دنبال توقف خونرسانی کامل و موقت به قسمتی از استخوان رخ می دهد.
نقص غضروف تالوس

نقص غضروف تالوس

به دنبال پیچ خوردن مچ پا یا شکستگی ، غضروف روی استخوان تالوس دچار آسیب می شود.
پیچ خوردگی مچ پا یا آسیب سیندسموزیس

پیچ خوردگی مچ پا یا آسیب سیندسموزیس

این نوع پیچ خوردن به دنبال آسیب لیگامانهای سیندسموز در ناحیه بالای مچ پا اتفاق می‌افتد.
پیچ خوردگی مچ پا

پیچ خوردگی مچ پا

پیچ خوردگی مچ پا به صورت استرس ویا کشیدگی زیاد درقسمت خارجی مچ پا رخ می دهد.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: