• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
جستجو
فرو رفتن ناخن شست پا در گوشت

فرو رفتن ناخن شست پا در گوشت

این بیماری به علت فرو رفتن ناخن به داخل بافت اطراف آن ایجاد می شود که به دنبال آن درد ، قرمزی ، تورم و گاهی علائم عفونت پیدا می شود.
آرتروز شست پا هالوس ریجیدوس

آرتروز شست پا، هالوس ریجیدوس

هالوس ریجیدوس ، اصطلاح پزشکی است که برای آرتروز مفصل متاتارسوفالنژیال شست استفاده میشود.